”Hög delaktighet från vanligtvis oengagerade och negativa personer…”

”…i för verksamheten viktigt arbete!”

Det var en av återkopplingarna i uppföljningsmötet vi hade i tisdags efter höstens Open Space-kurs. Ytterligare några kommentarer:

  • När man litar på metoden blir det roligt och lustfullt att vara facilitator. Jag vill göra om det.
  • Fler blommor får blomma och det ökar kreativiteten
  • Ett bättre och mer genuint underifrån perspektiv
  • Nöjd beställare, nöjda deltagare
  • Berikat mig själv och kommit tillbaks till en del av mig som legat gömd
  • Utmanat mig själv och vågat
  • Blivit noggrannare men släppt lite på kontrollen
  • Arbetsglädje
  • Bättre mötesledare

Flera gånger per år genomför vi utbildningar där människor ökar sin kapacitet som facilitator i utvecklingsprocesser. Kurserna pågår normalt 2-4 dagar med en uppföljning på distans efter 4-6 månader. Det är spännande och inspirerande att höra om allt lärande som omsatts i handling efter kursen.

Vi tror det beror på flera faktorer. Inför kursen inbjuds du att reflektera över vilka resultat du förväntar dig såväl personligen som med avseende på din verksamhet. Du inbjuds även att göra en överenskommelse med sin närmsta chef (/kollega om du är egenföretagare) för hur lärandet ska nyttjas/följas upp efter kursen. Under sista kursdagen får du reflektera över vad du upplevde och lärde under kursen, och efter 4-6 månader görs en kvalitativ effektutvärdering då aktiviteter/beteenden och resultat identifieras. Ett spännande möte på distans!

Bild mötesrummet uppföljningsmöte

Under kursen lever vi som vi lär, vi bjuder in till ett medskapande med reflektion, dialog i cirkel och mycket variation för att maximera lärandet. Det ingår även praktiska moment inklusive att du får göra en design för ett verkligt projekt du vill genomföra på hemmaplan.

Många personer som jag talar med efter flera år, berättar allt de uträttar i organisationer och i samhället. Det känns gött!

Närmast erbjuds en Open Space – Grundkurs den 5-7 maj. Vi förbereder dessutom för nästa kurs i mötesfacilitering med Whole Person Process Facilitation (troligen i juni eller september) där du kan vara med och sätta datum (och få 1000 kr i rabatt). Kontakta Thomas!

Vi har dessutom spännande planer som lanseras de närmsta veckorna då vi under kommande höst samt våren 2016 erbjuder övriga kurser i The Genuine Contact Program, i Amsterdam och Berlin tillsammans med tyska och holländska kollegor. Watch out!

MEN FÖRST – du har väl inte missat att Birgitt Williams, som skapat GC programmet kommer till Skandinavien för att inspirera oss att hitta kraften i vårt ledarskap? Workshops i Oslo, Stockholm, Göteborg och Malmö! Läs mer om Att främja en Kultur för Ledarskap!

Comments

comments

Speak Your Mind

*