Vågar du öppna dörren till medskapande som norm?!

I vår vardag står vi ofta inför nya utmaningar. Tillvaron är sällan lugn och stabil. Förändring är normaltillståndet. Då gäller det att navigera skutan effektivt, mellan kobbar och skär. När medskapande är norm i vår organisation möter vi förändringar pro-aktivt. Vi skjuter på volley, när möjligheten uppstår.

Upplever du något av följande i din verksamhet?

  • Arbetsbelastningen/kraven ökar plötsligt och kraftigt.
  • Arbetsmiljön behöver förbättras i hela verksamheten.
  • Vårt (politiska) uppdrag förändras plötsligt.
  • Verksamheten sätts under press när konsumenternas krav snabbt förändras.
  • En stor möjlighet eller utmaning blir synlig. Kan/vågar vi anta utmaningen?

Vad betyder medskapande som norm?
I retoriken har vi varit där länge: Klart att har delaktighet och högt i tak. När medskapande är norm så lever vi som vi lär. Det betyder att vi inte bara (pliktskyldigt) använder medskapande processer någon gång per år utan ständigt inbjuder till medskapande när vi vill utveckla något, inklusive alla möten och konferenser.

Varför göra medskapande till norm?
Varför ska jag ta ett strategiskt beslut att medskapande ska vara norm i min organisation? Det finns flera skäl men framför allt handlar det väl om att arbeta smartare? Genom att ta tillvara kunskaperna och engagemanget bland intressenterna (medarbetare och resten av systemet!) har du en bredare och djupare kunskapsbas för att ta tillvara alla möjligheter.

Dessutom så vet vi att vi mår bättre när vi får vara mer delaktiga och när vi kan bidra med vårt engagemang och vår kompetens. Friskare medarbetare med högre engagemang och mer engagerade kunder och samarbetspartners! Vill du öppna dörren?!

IMG_5422

Hur ser det ut i på solsidan?
Varje gång du stöter på en utmaning eller möjlighet funderar du på vilka som är berörda och hur du kan involvera dem. Du formulerar en tydlig och oemotståndlig inbjudan som du sprider brett bland de du tror är intresserade och förlitar dig på att rätt personer kommer – de med engagemang och vilja att ta ansvar.

Naturligtvis har du kompetent ledning för alla sammankomster. Du har medarbetare som är duktiga på att facilitera medskapande processer inklusive att skörda resultaten! Du har en struktur för kontinuerlig uppföljning.

Hur tar vi oss dit?
Ett första steg är att jag som ledare funderar över var jag står i detta. Är jag beredd att göra medskapande till norm i min organisation? Tror jag verkligen att det finns såväl engagemang som kunskaper bland medarbetare och andra intressenter? Tror jag att jag kan ha kontroll på min verksamhet eller inser jag att kontroll är en illusion? Tror jag att förmågan finns i systemet eller är det jag som måste fixa ”det”? Det finns många frågor jag kan behöva utforska innan jag fattar mitt beslut.

När jag väl bestämt mig måste det strategiska beslutet fattas och dess konsekvenser klargöras. Kompetens behöver byggas internt och ett arbete med värdegrund/förhållningssätt för att skapa förståelse och inspiration för medskapande som norm.

Tillsammans med kollegor i Skandinavien har vi bjudit hit Birgitt Willliams, Dalar International Inc. Birgitt är en av mina största inspiratörer och hon kommer för att dela med sig av hur vi kan skapa en Kultur för Ledarskap i våra organisationer. Birgitt kommer till Oslo, Stockholm, Göteborg, Malmö under april månad. HÄR finns mer information!

Comments

comments

Speak Your Mind

*