Socialtjänsten blöder… ska vi agera eller…?

Jag hör på nyheterna att socialtjänsterna runt om i landet blöder. Jag hör att människor far illa, såväl brukare av socialtjänsten som medarbetare som arbetar med att stödja dem som är utsatta. Jag hör att en kriskommission ska tillsättas.

… MEN det är NU det behövs åtgärder inte om 6 månader eller två år. OCH dessutom behövs inga expertutlåtanden för att komma tillrätta med utmaningarna. Kunskapen finns redan där, i systemet i och kring respektive socialtjänst/kommun! Utredningar har sin funktion men jag blir frustrerad när jag hör att utredningar tillsätts när jag vet att vi har potential att agera direkt …

Håll i dig nu…! Det går att PÅ NÅGRA FÅ DAGAR SKAPA KONKRETA ÅTGÄRDER för att på kort och lång sikt skapa en väl fungerande socialtjänst. Skojar jag? Nej det är allvar!

Det finns enkla och kraftfulla sätt att samla alla berörda i en krissituation och låta dem samskapa de bästa lösningarna, klargöra implementeringen och sätta igång med aktiviteter, omedelbart!

Så du socialchef som står inför denna utmaning.

  • Har du tillit till att lösningarna finns i systemet?
  • Är du övertygad om att det finns vilja, kraft och engagemang att hitta en väg framåt?
  • Har du modet att släppa taget inom givna ramar och mot tydliga mål?

Let’s go!

Jag har sedan 15 år utbildat hundratals personer att leda konstruktiva utvecklingsprocesser. Jag har dessutom själv arbetat med flera hundra organisationer. Så det finns metoder, det finns kunskap och det finns människor som är dedikerade att bidra i dylika situationer.

Så, vilken väg väljer ni i er kommun?

Comments

comments

Comments

  1. Tänk vilken nytta du kunde göra här!

  2. Jag är helt enig i allt du skriver. Kunskap, vetskap och kompetens finns inom alla sektorer och borde utnyttjas bättre, med enkla medel kan vi göra skillnad.

Speak Your Mind

*