En spännande utvecklingsprocess för Sveriges Landsbygd

Den 16-18 maj genomfördes Landsbygdsriksdagen(LBR) i Sandvikens fina bandyarena. Totalt deltog ca 700 personer och denna gång togs ett nytt grepp genom att använda Open Space-metoden under en av dagarna, för att släppa loss och kanalisera krafterna bland deltagarna.

Thomas facilitator

För mig ”och mitt team” var det egentligen finalen på ett långt förberedande arbete som inkluderade möten med styrgruppen och regionala processer. I förarbetet klargjordes att resultaten ska ligga till grund för ett landsbygdspolitiskt program. Dessutom så användes konklusionerna dagen efter, som inspel till politikerdebatten på LBRs avslutande dag. Det mest spännande var kanske ändå de 34 initiativ som deltagarna tog. Dokumentationen från konferensen går att ladda ner på Hela Sverige Ska Levas hemsida

Förra sommaren utbildade jag 14 personer i Open Space-metoden, sex utav dem erbjöd sedan alla länsbygderåd sina tjänster. De fick erbjudandet att arrangera en regional konferens där de kunde arbeta med att identifiera sina viktiga frågor ”för en livskraftig landsbygd i X-län”. Detta för att starta lokala/regionala utvecklingsprocesser och som en förberedelse för det arbete som gjordes under LBR då människor från hela landet samlades kring temat ”En livskraftig landsbygd i Sverige. Hur gör vi det möjligt?”

Det har varit en spännande resa och det blir intressant att titta på effekterna lite längre fram. Ett tillfälle är när vi har ett uppföljningsmöte, om 6 månader. Då blir det spännande att se vad det blivit av de regionala processerna, det landsbygdspolitiska programmet, hur politiken påverkats, hur de 34 initiativen gått vidare och hur ”Open Space-kompetensen” som utvecklats internt inom rörelsen har tagits tillvara.

Comments

comments

Speak Your Mind

*