Någon ringde…

…och ville ha hjälp med en ”kick-off” med sina medarbetare. De önskade göra något meningsfullt tillsammans men var (som oftast) inte helt klara över vad. Efter ett första klargörande samtal på telefon träffades vi i ett informellt möte där vi lärde känna varandra lite mer och utforskade läget tillsammans. Det visade sig finnas en förbättringspotential och gott om människor som vill ta ansvar och engagera sig…

Jag presenterade hur jag arbetar med hela processen i ett utvecklingsarbete. VDn blev ”eld och lågor” över möjligheterna så vi bokade direkt in ett planeringsmöte med ledningsgrupp, fackliga förtroendevalda och ytterligare ett par nyckelpersoner. I mötet kartlades bakgrund och nuläge. Sedan utforskade deltagarna syfte/mål för utvecklingsarbetet, ledarskap för processen, målgrupp och vi klargjorde hur vi praktiskt ska genomföra det. 6 timmar är väl investerad tid för att få i princip allt på plats. Mötet dokumenterades omsorgsfullt och återkopplades inom 48 timmar.

grupp vid vägg

En oemotståndlig inbjudan kommer nu att skickas ut till alla tänkbara intressenter. De bjuds in till ett tvådagars Open Space-möte som ska resultera i att alla viktiga frågor utforskas (de första 1,5 dagarna) och att de viktigaste handlingarna identifieras och att ansvar tas för att arbeta vidare med dem i självstyrande grupper (sista halvdagen).

Ett par veckor efter Open Space-konferensen samlas ”planeringsgruppen” tillsammans med ”frågebärarna” för handlingsplanerna. Vi stämmer av läget och de planerar nästa steg. Ledningen får stöd att fundera över sin roll – att stödja det framväxande ledarskapet och de engagerade grupperna så att de behåller sin fart/passion.

Vi har planerat ett uppföljningsmöte efter 6 månader. Då utvärderar vi effekter av arbetet och planerar nästa steg. Det är ett 5 timmars faciliterat möte då ledningsgruppen, frågebärare och andra intresserade arbetar tillsammans, under vår ledning. Däremellan följer organisationen upp det löpande arbetet med handlingsplanerna. I vår nästa blogg berättar vi hur vi arbetar för att låta principerna och lagen – från Open Space – leva vidare i utvecklingsarbetet…

Comments

comments

Speak Your Mind

*