Hur bra är du på att följa upp…?

Under de 15 år som jag arbetat i mitt företag, med att stödja företag och organisationer att nyttja mer av sin potential har jag ännu inte stött på dig, du som konsekvent följer upp utvecklingsinsatser. Med andra ord, det finns förbättringsutrymme.

Därför ingår uppföljning alltid som en given del när jag anlitas. Härom dagen ledde jag ett möte i en organisation där ”frågebärare” och ledningsgrupp träffades för att under ett 6 timmars WPPF faciliterat möte, titta tillbaks och planera kommande steg.

Målsättningarna från planeringsarbetet förra våren, stämdes av och alla aktiviteter sedan Open Space-mötena i somras identifierades. Jag använder en utvärderingsmodell baserad på Kirkpatricks fyra nivåer.

00kp

Direkt efter interventionen låter jag deltagarna reflektera och dokumentera upplevelser och lärande. I uppföljningsmötet tittar vi på om lärandet omsatts i praktisk handling: Vilka beteenden/aktiviteter har skett? Därefter den fjärde nivån av modellen som är resultat/effekter eller organisatorisk nytta. Syftet med allt detta är att uppmärksamma lärandet och använda dessa kunskaper i den fortsatta processen.

Rapporten inkl handlingsplan för nästa steg, sammanställs idag och skickas sedan till alla de 250 personer som är med i processen. Vilken kick för det fortsatta arbetet. Wohooo!

HÄR finner du bl a en beskrivning av hur vi arbetar med utvärdering av utvecklingsinsatser.

Comments

comments

Speak Your Mind

*