Vikten av förberedelser/planering i utvecklingsprocesser

Jag förbereder just ett planeringsmöte i en kommun. De ska bjuda in till bred delaktighet för att utveckla det alkohol- och drogförbyggande arbetet i kommunen. 10 representanter för de viktigaste intressenterna deltar imorgon, för att tillsammans klargöra förutsättningarna, syfte, mål och målgrupp för den större aktivitet som är planerad till januari nästa år. Vi klargör också ledarskapet och ansvaret för att resultaten från den konferensen, tas tillvara på bästa sätt. Detta inkluderar uppföljning och återkoppling till alla som varit med i arbetet.

Min kund är rutinerad nu, så den helhet jag arbetar med är självklar. Annars upplever jag ofta att organisationer/ledare är lite ”slarviga” med förberedelser inför utvecklingsprocesser (för att inte tala om uppföljning och återkoppling (-:) och förvånas över att lägga 5-6 timmar i ett planeringsmöte. En satsning som betalar sig mångfalt!

Om det finns en önskan att människor ska engagera sig och bidra i en öppen, kreativ process så är det, enligt min åsikt, nödvändigt att klargöra fundamenten (ovan) som inbjudan vilar på. Därefter skrivs en oemotståndlig inbjudan och sprids så brett som möjligt – så kommer de som är ”rätt personer”. Alltså de som hörsammar inbjudan – eftersom de känner ett genuint intresse/engagemang för området i fokus. Då kan underverk ske…! Jag ser fram emot att få guida i denna utvecklingsprocess!

IMG_8908

Comments

comments

Speak Your Mind

*