Det går att ha effektiva telefonmöten!

Härom dagen faciliterade jag ett telefonmöte där vi utforskade viktiga frågor, utvärderade föregående steg och bestämde fortsatta aktiviteter. I mötet var deltagarna delaktiga på egna/lika villkor. Alla fick tala till punkt utan att bli avbrutna och de lyssnade uppmärksamt på varandra. Hela gruppens ”visdom” togs tillvara och de två timmarnas möte upplevdes positivt och produktivt. Du som arbetar mycket i distansmöten kanske tycker att det låter som en utopi? Med enkla medel kan du börja experimentera för att skapa effektiva distansmöten!

telefonDu behöver en teknisk plattform, en mötesmetod och en duktig facilitator. Det finns bra programvaror för webmöten. Vi föredrar Blackboard Collaborate men det finns många alternativ såsom Webex, Adobe Connect, Microsoft Live Meeting mfl. Skype kan också vara ett lite enklare alternativ

Hellre en enkel teknik som fungerar än en påkostad som ”strular”. Ibland är det bättre med telefonmöten. Din Iphone har en inbyggd konferensmöjligheten för upp till 6 personer. Det finns gratis programvaror för större grupper. Den här fungerar bra!

Med vår praktiska beskrivning kan du börja experimentera för att skapa effektiva distansmöten. Lycka till!

Comments

comments

Comments

  1. Jag håller med om att telefonmöten är viktiga. När det gäller mitt företag har det varit riktigt bra att ha möten mellan de anställda när någon av medlemmarna är på olika platser. Således telefonmöten har hjälpt en hel del för att bedriva kort laget session.

Speak Your Mind

*