Mångfald berikar – när den tas tillvara!

Konferensen Europe ‘Asia Media Dialogue’ arrangerad av Friedrich Ebert Foundation genomfördes i Bonns kongresscenter. Deltagarna intygar hur bra de tycker att OST fungerar i mångkulturella miljöer. 5 min.

Comments

comments