Februari 2011

Nyheter – Open Space Consulting

Nu börjar våren knacka på dörren… Sista snön?
Starten på året är flygande – många nya möjligheter öppnar upp sig. Vi har fördjupat våra samarbeten med kollegor i Kanada, se ’virtual workshop’ samt med nättidningen Ledarskap & Förnyelse, se info om vår workshop om Hållbart Ledarskap.
Vi har dessutom anlitats för uppdrag kring utvecklingen av Göteborgs stadskärna, Alingsås kommun samt kring integrering av skola o kultur i Västernorrland.

Vårt långsiktiga utvecklingsarbete kring metoder för kraftfulla virtuella möten börjar ge frukt. Att döma av gensvaret så är behovet av struktur/metod/ kunskaper för att skapa bra distansmöten är enormt. I vår genomför vi workshops med flera stora globala företag. En utbildning är på G med ytterligare en ny samarbetspartner, för att erbjuda kompetensöverföring till organisationer.

 

Vardagsreflektionen – kaos, förvirring – hur klarar jag det?

Går det att leva ett liv utan att hamna i situationer av förvirring? Är det önskvärt? Jag har lärt mig att uppskatta det tillståndet. Det har varit och är en resa men numera förstår jag allt mer att förvirringsstadiet är en viktig del i en kreativ skapandeprocess.

Även om det kan vara smärtsamt eller åtminstone jobbigt så vet jag att, utan förvirring ingen utveckling. Den insikten ger mig trygghet att stå ut med oreda och tillfällen av kaos och se det som en naturlig och t o m nödvändig del av mitt arbete och mitt liv.

Även för organisationer är kaos och oordning ett naturligt tillstånd som då och då inträffar – och behövs för att verksamheten skall utvecklas. Det krävs en mognad bland ledare och medarbetare för att våga vila i denna förvissning.

Även nationer går igenom liknande processer. Läget i Egypten just nu är smärtsamt och kaotiskt för många. Jag tror och hoppas det skapas en ny och bättre ordning när kaoset lägger sig, även om det kan ta tid.

Så länge du, ditt företaget eller din nationen har en gemensam kraftfull vision som ni strävar mot så ’ger det sig’. Författaren och livskonstnären Mike Dooley liknar det vid en GPS. Om vi beslutsamt ställer in oss mot målet/visionen och ’håller fingrarna från detaljerna’ så finns det naturlagar som göra att vi kommer fram till slut, även om resan sällan blir den förväntade…

 

WORKSHOP: Hur utvecklar vi ett hållbart ledarskap?
Ta dig loss en eftermiddag! Börja med en god affärslunch i anrik miljö för att sedan, i en kraftfull arbetsform (Open Space-metoden), utforska ledarskapets många aspekter. Vad är hållbart ledarskap för dig? Du får uppleva hur ’visdomen i rummet’ bjuds in och tas tillvara i en kreativ och produktiv process.

Workshopen är ett samarrangemang med Nättidningen Ledarskap & Förnyelse.
Mer info/anmälan

 

Virtual workshops – Creating healthy organizations – a Leadership Competency
Open Space Consulting is pleased to partner with our colleagues at Courage Group International in Canada to offer the Organizational Health and Balance workshops in an online format to leaders. The workshops will be offered in English.

Join us to develop your leadership competency in creating healthy organizations. Our online Whole Person Process Facilitation process is a leading edge methodology.

More information/registration
Lärtillfällen – Möten som ger resultat & energi för genomförandet…!

Sedan flera år genomför vi kontinuerligt utbildningar som syftar till att bygga kapacitet i människor och organisationer, att navigera i förändring. Är ni många från samma organisation så arrangerar vi en skräddarsydd intern utbildning. Kommer du som enstaka deltagare så anmäler du intresse till oss. När vi har 6 deltagare så arbetar vi tillsammans för att hitta datum för kursen. Sedan fyller vi på med fler.

Närmast på programmet står Open Space-metoden – grundkurs den 14-16 mars. Open Space-metoden är den minst styrda av alla storgruppsformer. Den ger stort utrymme för deltagarna att utforska en utmaning/ möjlighet och är enormt effektiv i att skapa handling. SLÄPP LOSS KRAFTERNA!
Läs mer om våra övriga utbildningar!

 

…och så några tips
UTVECKLANDE AKTIVITETER I NÄRHETEN

Mentorcirkel för erfa-utbyte och lärande mellan facilitatorer/praktiker som deltagit i minst en av våra kurser. Nästa tillfälle den 15/2 kl 9-12 i Kungsbacka. Några platser kvar! Våra mentorcirklar är alltid kostnadsfria. Mer info/anmälan.

Skandinaviskt OpenSpaceOnOpenSpace i Stockholm den 26-27 augusti. Mer information inom kort på hemsidan.

Psych-K Grundkurs 12-13 maj 2011
Lars Steinberg kommer till Göteborg för att dela med sig av en mycket spännande metod. Jag har själv utbildat mig i Psych-K av Lars och jag rekommenderar kursen VARMT!

Deltakerne lærer en prosess for å omskape underbevisste begrensinger til støtte for det en vil oppnå og det en vil skape – på en rask, enkel og sikker måte. Prosessene kan anvendes både privat og på jobb, for eksempel i forhold til kommunikasjon, stresshåndtering og teamarbeid. Mer info/anmälan

Medskapa framtiden! Ett interaktivt symposium om att skapa en ny dröm om jorden och människan. 12/2 Malmö, 202 Stockholm, 27/2 Göteborg, 5/3 Sollefteå, 13/3 Falun. Information/anmälan.

… I FJÄRRAN
På vår hemsida berättar vi om konferenser som våra kollegor arrangerar i Europa, USA och Sydamerika senare i år.

… PÅ NÄTET
I november månads nyhetsbrev presenterade vi flertalet mötesplatser på Internet för lärande kring Genuine Contact och ’Open Space’. Du hittar tidigare nyhetsbrev under ’aktiviteter’ på vår hemsida.

Want to reclaim your health?
My collegue and certified health coach Rachel Assuncao recently shared a video health coaching session with me which looks like a great opportunity. I’m passing the link on to you! Check it out for free!

Comments

comments

Speak Your Mind

*