Februari 2009

Nyhetsbrev – Open Space Consulting

Nytt år och nya möjligheter – och utmaningar! Även om 2009 kallats för ett skit-år av en av våra regeringsföreträdare (apropå ’krisen’) så vägrar jag acceptera det. 2009 kommer att bli ett fantastiskt år! Punkt slut.

Nedan några rader om vad som är på G. Först en vardagsreflektion, sedan information om några lärtillfällen som vi erbjuder under året samt några tips på utvecklande aktiviteter.

De två bilderna i brevet har jag tagit i början av detta år – se det som ett bevis på att 2009 är ett år fullt av magiska stunder, unika vyer och obegränsade möjligheter!
Thomas Herrmann

Vardagsreflektionen – självorganisering…
Jag är övertygad om att vi oftast anstränger oss för mycket! Det finns naturliga krafter som är så självklara att vi många gånger glömmer av dem. Vad värre är, ofta motarbetar vi dessa krafter vilket kostar, i form av sämre prestationer och ’tappade sugar’.

Den 28 november arrangerade Svenska Open Space Institutet en konferens i Uppsala Konsert & Kongress. Ett 60 tal deltagare utforskade möjligheter som ges då vi inser att vi lever i en värld som bygger på självorganisering.

Hur kan jag som ledare arbeta med de naturliga krafterna istället för mot dem? Hur skapar jag containern så att energin kanaliseras åt rätt håll? Leder detta till högre prestationer? Hur skapar vi organisationer där människor trivs – och gör enastående resultat? Vilka steg tar vi på vägen dit…?

Funderar du över ovanstående eller liknande frågor, tveka inte att kontakta oss. En annan bra start är att läsa Harrison Owens senaste bok Wave rider – Leadership for High Performance in a Self-organizing World. Vi har ett antal ex till salu (250 kr+frakt)

En utmaning vi som arrangörer ställdes inför, var att Harrison Owen blev sjuk och lämnade återbud några veckor före eventet. Efter ’en resa genom chock, sorg, förnekelse…’ insåg vi plötsligt möjligheten att leva som vi lär. Konferensen handlar ju mycket om att surfa på förändringsvågen…då kan vi ju inte kasta in handduken. Vi producerade en intro-video med Larry Peterson – en vän och kollega i Toronto, som utforskat dessa frågor tillsammans med Harrison i decennier. Vi gjorde vårt bästa för att övertyga de som anmält sig att vi klarar det tillsammans, utan ’HO’. Naturligtvis blev konferensen en succé – om än annorlunda än planerat från början. Men sånt är ju livet allt som oftast!

Upplev självorganisering i praktiken – workshop den 24 mars på Västkusten

Lärtillfällen 2009
I vårakademin erbjuder vi med vår konsultgrupp – Beyond Performance Group – två tillfällen för er organisation att ta till sig mötesformer som släpper loss krafterna på ett exceptionellt sätt. Ni lär helheten – förberedelser – genomförande – uppföljning vilket krävs för maximal effekt. Kurserna ger dessutom en fördjupad förståelse för det förhållningssätt som The Genuine ContactTM Program bygger på.

24-26 mars: Open Space-metoden – Grundkurs
’Open Space’ är den minst styrda av alla storgrupps-former. Den är enormt effektiv när det finns stort utrymme för deltagarna att utforska en utmaning/ möjlighet. (kursen genomförs även 6-8 okt-09)
Släpp loss krafterna!

31 mars-2 april: Processinriktad Mötesledning/Whole Person Process Facilitation
Metoden är ett ’perfect match’ då den passar när man har en mer styrd agenda, t ex i personalmöten och i utbildningssituationer. Strukturen ger utrymme för intuition och kreativitet, tar hänsyn till olika lärstilar och ger förutsättningar för hög energi genom hela mötet. Dessutom delar vi med oss av en kraftfull beslutsprocess (5 to Fold). SLUT på tråkiga möten!

I vanlig ordning träffas vi i vår mentorcirkel första måndagen varje månad, 2 februari kl 9-12 är nästa tillfälle då vi lär o utbyter erfa tillsammans (i Göteborg)!

För mer info, se Nyhetssektionen på vår hemsida, klicka här!

…och så några tips
Välkommen till vår Skandinaviska plats för erfa-utbyte och lärande kring Open Space/The Genuine Contact Program. Anmälan och information.

Vi rekommenderar även den internationella listan där engelska oftast används: Anmälan och information.

Vill du finna kontakter/potentiella affärspartners, kolla in www.companymatch.se Event genomförs i Göteborg 30/3, Timrå/Sundsvall 27/4, Stockholm 4/5 och Umeå 11/5

Introduktionskurs – Förstå dig själv och andra på djupet genom Enneagrammet. Kursdagar: 6-7/3+28/3. Info: www.nlppartner.se Kursledare: Eva Ekman & Rebecka Bartolomé, certifierade Enneagramtrainers.

Comments

comments

Speak Your Mind

*