December 2009

Nyheter – Open Space Consulting

Att ta steget… och hoppa ut… i det okända…
För 10 år sedan bestämde jag mig för att säga upp mig och starta mitt företag. Det var turbulent i min organisation och jag upplevde att utrymmet att växa och utvecklas minskade drastiskt. Jag tog beslutet att lämna tryggheten i anställningen och förlita mig helt på min kompetens … och jag tackar mig själv för det idag! Det har varit 10 fantastiska år!

Jag hade ”hittat” Open Space-metoden några år tidigare och kände att jag ville utveckla och sprida denna kunskap vidare. Det var/är en sådan känsla att öppna utrymme för människors engagemang och släppa loss de krafterna i grupper/organisationer.

Förändring är sällan komfortabel – att släppa fotfästet leder alltid ut på en resa… Vi måste lära oss att navigera i förändring för att kunna anpassa oss och hitta nya vägar.

Jag fortsätter att ta steg ut i det okända, hamnar ibland under vattnet men kommer alltid upp även om jag aldrig vet exakt var… och det känns OK!

Nedan några rader om vad som är på G. Först, som vanligt, en vardagsreflektion sedan information om några lärtillfällen som vi erbjuder i vår samt några tips på utvecklande aktiviteter. Thomas Herrmann

 

Vardagsreflektionen – sociala medier – en maktförskjutning

Vi är mitt uppe i stora förändringar, på många plan. Intåget av sociala medier omdistribuerar makten över information i och kring organisationer.

Vad står då begreppet sociala medier för? En definition från wikipedia (som är ett socialt media;-)): Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll.

Allt fler av oss är aktiva i olika sociala medier. Ett exempel är att 2.7 miljoner svenskar nu är med på Facebook, 350 miljoner människor i världen!! (dn.se, 4/12) Facebook har, än så länge, mest fokus på sociala relationer jämfört med t ex LinkedIn som fokuserar på professionella relationer. Enligt Wikipedia var 130 000 användare i Sverige med på LinkedIn i oktober-09 (50 miljoner i världen).

Interaktionen ökar eftersom vi är uppkopplade mot varandra hela tiden. Man behöver inte längre vänta till personalmötet för att dryfta sina viktiga frågor. I många organisationer var det t.o.m så illa att kaffemaskinen eller P-platsen var den bästa platsen att dryfta sina viktiga frågor…

Nu är arenan för samtal vidöppen. Det går inte längre att ens tro att man kan kontrollera information eller sätta agendan för samtal i en organisation. Allt flödar på av sig själv. Medarbetare pratar med varandra, med kunder, leverantörer och konkurrenter – the space is wide open!

Samtidigt som det öppnar fantastiska möjligheter så finns det risker. Jag har själv fastnat ute på nätet och upptäckt att tiden sprungit iväg – inte alltid konstruktivt arbete… Det kräver ramar och självdisciplin.
De ledare som inser och tar tillvara möjligheterna som detta ger är framtidens vinnare, tror jag.

Några idéer du kan fundera över:

  • Diskutera och skapa en strategi för hur ni vill använda sociala medier i er organisation. Var skall ni finnas? Varför? Hur skapar ni/upprätthåller er närvaro? Vem och hur mycket tid vill ni investera?
  • Kom överens om ramar för hur ni använder de sociala medierna, speciellt under arbetstid.
  • Sätt upp tydliga mål och ramar för verksamheten – då ökar sannolikheten att kreativiteten används konstruktivt.
  • Utveckla fysiska arbetsformer som inbjuder till samma dynamik och öppenhet som umgänget på nätet. Det behövs för att skörda frukterna!

Se möjligheterna – bli framtidens vinnare!

Lärtillfällen våren 2010
I vårakademin erbjuder vår konsultgrupp – Beyond Performance Group – flera tillfällen för dig som individ och/eller din organisation att ta till er förmågor att släppa loss krafterna ni har. Kurserna ger dessutom en fördjupad förståelse för det förhållningssätt som The Genuine ContactTM Program bygger på.

15-17 mars: Processinriktad Mötesledning/Whole Person Process Facilitation
Metoden är ett ’perfect match’. Den passar när man har en mer styrd agenda, t ex i personalmöten och i utbildningssituationer. Strukturen ger utrymme för intuition och kreativitet, tar hänsyn till olika lärstilar och ger förutsättningar för hög energi genom hela mötet. SLUT PÅ TRÅKIGA MÖTEN! Info/anmälan

17 mars (kväll): Beslutsmetoden 5 to Fold
En kraftfull beslutsprocess där alla är delaktiga, medansvariga och vars och ens position tydliggörs och kan respekteras. EFFEKTIVA BESLUT SOM VERKSTÄLLS!
Info/anmälan

18-20 mars Open Space-metoden – grundkurs
’Open Space’ är den minst styrda av alla storgrupps-former. Den ger stort utrymme för deltagarna att utforska en utmaning/ möjlighet och är enormt effektiv. SLÄPP LOSS KRAFTERNA! Info/anmälan
————————————————————
Som vanligt inbjuder vi varje månad till vår mentorcirkel, numera siktar vi på första tisdagen i månaden kl 9-12. Nästa tillfälle då vi lär o utbyter erfa tillsammans är den 5 januari. Info/anmälan

…och så några tips

Erfa-utbyte o lärande på nätet!
Vi testar lite olika nya varianter för erfa utbyte och lärande. På Facebook har vi startat en Skandinavisk mötesplats med fokus på hur vi kan använda The Genuine Contact Program för att stödja organisationer och människor att utvecklas. Direktlänk.

Vi rekommenderar även den väl inarbetade internationella emaillistan där engelska oftast används: Info/anmälan

Utöver den gamla traditionella OS-list finns nu en global sida för erfa-utbyte på Ning. Sedan starten för en vecka sedan har 188 medlemmar anslutit och 21 grupper startats bl a en grupp för Svenska Open Space Institutet. Välkommen!

18:e World OpenSpaceOnOpenSpace i Berlin
Planera redan nu in den 12-15 maj 2010. Då samlas många erfarna, kloka och givmilda personer som arbetar med ’Open Space’ för den årliga internationella konferensen.

…och andra lärtillfällen dagarna innan – med Birgitt & Ward Williams respektive Sandra Janoff & Marvin Weisbord! Läs mer!

Sommarakademin 2010
Den 28 juni-4 juli arrangerar våra kollegor i Schweiz nästa års sommarakademi med Birgitt o Ward Williams, grundare till The Genuine Contact Program. Mer info på vår hemsida inom kort.

Smärta och stelhet? Min vän Sofia erbjuder Dig Osteopatisk behandling, i Mölnlycke. Julerbjudande: 20% rabatt på de första två behandlingarna. Det är du värd!
Hör även av dig för info om företagsavtal. Mer information

Berlinresa? Sugen på att besöka en metropol?! Berlin är en fantastisk upplevelse – för alla smaker. Min goaste moster hyr ut en liten men fullt utrustad lägenhet för 1-2 personer. Billigt o bra! Hör av dig så skickar jag info!

Comments

comments

Speak Your Mind

*