Augusti 2009

Nyhetsbrev – Open Space Consulting

OK, nu har sommarpratarna pratat färdigt – dags att kavla upp ärmarna igen och hoppa upp ur solstolen…

I förra nyhetsbrevet (januari) vägrade jag att acceptera ’krisen’ – sanningen är att denna vår är den bästa för mitt företag på 3 år. Hehe, det funkar!

Nedan några rader om vad som är på G. Först en vardagsreflektion, sedan information om några lärtillfällen som vi erbjuder närmsta året samt några tips på utvecklande aktiviteter. Bilden har min bror Mikael tagit o kallat – någon måste gå före…
Thomas Herrmann

Vardagsreflektionen – att bjuda in engagemang…
Jag tänkte ägna lite ”space” här åt något som ligger mig varmt om hjärtat. Ideellt engagemang generellt och nattvandring specifikt. För några år sedan skulle jag ut på min första vandring och upptäckte till min stora förvåning att jag var ensam på mötesplatsen! Idag är vi 170 frivilliga nattvandrare i Centrumgruppen i Kungsbacka och flera andra grupper blomstrar också i kommunen – och gör skillnad!

Förr fanns antaganden om att ”ingen vill, ingen bryr sig, eller orkar” och att man måste tjata för att få folk att ”ställa upp” – någon som känner igen det från andra ideella föreningar…?

Vi bildade en grupp, bestämde oss för att arbeta utifrån ett ’positivt’ och inbjudande förhållningssätt. ”Om du inte vill/kan så är det helt OK – det behövs inga förklaringar”. Vi vägrar skuldbelägga NÅGON! Det finns nog av det i vårt samhälle och det ingår inte i vårt syfte. Tänk om du lägger X antal kvällar i veckan som ungdomsledare och sedan skuldbeläggs för att du inte nattvandrar! Tänk om du vårdar din sjuka mamma eller själv är sjuk…

Sammanfattningsvis. Det finns nog med vilja, lust och ork, men den kan inte kommenderas fram – vi måste inse att alla gör så gott de kan och hitta sätt att bjuda in – och glöm inte – ha roligt i allt du/ni gör! Annars är det kanske dags att lägga ner eller fokusera på nåt annat…och det gäller inte bara ideellt arbete…

Lärtillfällen 2009/2010
Det närmsta året erbjuder vi med vår konsultgrupp – Beyond Performance Group – flera tillfällen för dig som individ och/eller din organisation att ta till er förmågor att släppa loss krafterna ni har. Kurserna ger dessutom en fördjupad förståelse för det förhållningssätt som The Genuine ContactTM Program bygger på.

6-8 okt-09: Open Space-metoden – Grundkurs
’Open Space’ är den minst styrda av alla storgrupps-former. Den ger stort utrymme för deltagarna att utforska en utmaning/ möjlighet och är enormt effektiv. SLÄPP LOSS KRAFTERNA!

13 jan (kväll): Introduktion till Hälsa & Balans i organisationer.
En 4-timmars upplevelse baserad workshop som belyser betydelsen att fokusera på helheten i organisationen för att uppnå optimal hälsa och prestationsförmåga.

14-15 jan: Hälsa & Balans i organisationer – Diagnos och förnyelse.
Lär dig analysera hälsotillståndet i din organisation utifrån ett holistiskt tillväxt perspektiv. Lär dig hur organisatorisk hälsa uppnås och vidmakthållas i dessa tider av snabb förändring?

Vår-akademin
15-17 mars: Processinriktad Mötesledning/Whole Person Process Facilitation
Metoden är ett ’perfect match’. Den passar när man har en mer styrd agenda, t ex i personalmöten och i utbildningssituationer. Strukturen ger utrymme för intuition och kreativitet, tar hänsyn till olika lärstilar och ger förutsättningar för hög energi genom hela mötet. SLUT PÅ TRÅKIGA MÖTEN!

17 mars (kväll): Beslutsmetoden 5 to Fold
En kraftfull beslutsprocess där alla är delaktiga, medansvariga och vars och ens position tydliggörs och kan respekteras. EFFEKTIVA BESLUT SOM VERKSTÄLLS!

18-19 mars (+ 7 maj) Open Space-metoden – grundkurs. Se ovan för mer info.
————————————————————
I vanlig ordning träffas vi i vår mentorcirkel första måndagen varje månad, 7 september kl 9-12 är nästa tillfälle då vi lär o utbyter erfa tillsammans (i Kungsbacka denna gång)!

För mer info, se Nyhetssektionen på vår hemsida, klicka här!

…och så några tips

Erfa-utbyte o lärande
Välkommen till vår Skandinaviska plats för erfa-utbyte och lärande kring Open Space/The Genuine Contact Program. Anmälan och information.Har du inget hört på länge kanske du ’ramlat ur’ – mänskliga faktorn har varit framme tidigare i år… Hör av dig om du är osäker!

Vi rekommenderar även den internationella listan där engelska oftast används: Anmälan och information.

Skolbarn i Tanzania! Min gode vän och kollega Theo Groot bor sedan många år i Uganda där han bl a stödjer en skola med 170 barn. De har nu chansen att få en permanent plats på Global giving website där de kan få en intäkt så det kan driva skolan vidare. Men då behövs vår hjälp att få ihop de första 4000 USD. Läs mer/bidra.

Berlinresa? Sugen på att besöka en metropol?! Berlin är en fantastisk upplevelse – för alla smaker. Min goaste moster hyr ut en liten men fullt utrustad lägenhet för 1-2 personer. Billigt o bra! Hör av dig så skickar jag info!

Revolution i högskolan? Här kommer en bra länk till Youtube som visar ett intressant sätt att skapa högre delaktighet i undervisning med hjälp av ny teknik/Twitter!
En hel del påminner om ”Open Space”, inte minst öppenheten och självorganiseringen. Jag tackar min kollega Chris Corrigan i Canada för tipset! Kolla in här!

Comments

comments

Speak Your Mind

*