Aktiviteter – anmälan

5-6 oct. Cross Cultural Conflict Resolution

Beskrivning:

(English follows) Kursen genomförs 5-6 oktober på vårt favoritställe Landgoed de Horst nära Utrecht, en timme från Amsterdams flygplats. Kursspråk engelska men anpassning till olika behov är spännande. Vi som är kursledare är Anna Caroline från Tyskland, Doris från Nederländerna och jag (Sverige) och vi talar flera språk

Förändring är konstant och kommer allt snabbare. Konflikter kommer i dess fotspår. Konflikter tar energi från individen och organisationen som kunde använts till produktivt arbete. I the Genuine Contact™ Program arbetar vi med konflikter utifrån perspektivet att under all mänsklig mångfald har vi en del gemensamt, som universella behov och uppfattningar.

Fullständig inbjudan (engelska)

  • - - - - - - - - - -

This training will be organized October 5-6th at our favorite place Landgoed de Horst, Close to Utrecht, an hour from Amsterdam Airport. Workshop language is English but we like to adapt to different needs also regarding language. The workshop leaders are Anna Caroline from Germany, Doris from Netherlands and myself (Sweden)

Change is constant and more rapid than ever before. Conflict follows in its footprints. Conflict uses up individual and organizational energy and takes it away from productive work. Within the Genuine Contact™ Program we work with conflict from the perspective that underneath all diversity, humans have some things in common, some universal needs and understandings.

Have a look at our full invitation

Startdatum: 5 oktober 2017
Slutdatum: 6 oktober 2017