Aktiviteter – anmälan

9 sept. GC mentorcirkel i Amsterdam

Pris: kr900.00

Datum: 22 juli 2017

(English follows) Möt upp i vårt årliga möte med Genuine Contact Professionals, trainers, co-owners och andra intresserade i att lära om hur vi arbetar med Genuine Contact. Mentorcirkeln är en plats att lära tillsammans, inspirera varandra och vara mentorer åt varandra - vi som arbetar med Genuine Contact.
Mer info och anmälan (på engelska)

Join our annual gathering of Genuine Contact professionals, trainers, co-owners and others interested in the Genuine  Contact approach.  The Mentoring Circle is designed as a place   to learn together, inspire and mentor one another in working with Genuine Contact.
More info and registration

Läs mer om denna aktivitet!

13-15 aug. Nordiskt OSonOS

Pris: kr900.00

Datum: 13 augusti 2017

Traditionsenligt arrangeras det årliga Nordiska OpenSpaceOnOpenSpace - för första gången någonsin på Öland. Allt till självkostnadspris och vi har hört av många spännande människor som vill komma med.

Mer info: Nordic Open Space on Open Space 2017

Se även på NOSonOS Facebook sida

Läs mer om denna aktivitet!

6-8 sept. Open Space Technology

Betalning på plats

Datum: 6 september 2017

(information in English) Den 6-8 sept 2017 välkomnar vi dig att lära om att arbeta effektivt med Open Space-metoden. "Open Space" är en av de minst styrda storgruppsmetoderna. Det ger en del unika fördelar då det inbjuder det genuina engagemanget hos deltagarna såväl under som efter konferensen eller mötet. På några dagar kan stora förändringar initieras och börja implementeras i företaget, organisationen eller i lokalsamhället! För att utvecklingsprocessen ska vara hållbar betonar vi kloka förberedelser, uppföljning och återkoppling!

Inför kursen ges möjligheten till förberedelser, vi ses under tre kursdagar, därefter 5 månader att praktisera innan vi har ett uppföljningsmöte på distans den 7 februari 2018.

Kursen genomförs på vårt favoritställe Landgoed de Horst, nära Utrecht, en timme från Amsterdams flygplats (kolla här för billiga flyg!). Kursspråk engelska men anpassning till olika behov är spännande. Vi som är kursledare är Anna Caroline från Tyskland, Doris från Nederländerna och jag (Sverige) och vi talar flera språk.

Mer information och anmälan/Information and registration 

Direktflyg finns idag (1/12-16) för 1173 SEK, boka tidigt lönar sig. Vi bokar normalt via Travelstart.

Hör av dig till Thomas om du har frågor!

cirkeln

Läs mer om denna aktivitet!

5-6 oct. Cross Cultural Conflict Resolution

Pris: kr900.00

Datum: 5 oktober 2017

(English follows) Kursen genomförs 5-6 oktober på vårt favoritställe Landgoed de Horst nära Utrecht, en timme från Amsterdams flygplats. Kursspråk engelska men anpassning till olika behov är spännande. Vi som är kursledare är Anna Caroline från Tyskland, Doris från Nederländerna och jag (Sverige) och vi talar flera språk

Förändring är konstant och kommer allt snabbare. Konflikter kommer i dess fotspår. Konflikter tar energi från individen och organisationen som kunde använts till produktivt arbete. I the Genuine Contact™ Program arbetar vi med konflikter utifrån perspektivet att under all mänsklig mångfald har vi en del gemensamt, som universella behov och uppfattningar.

Fullständig inbjudan (engelska)

  • - - - - - - - - - -

This training will be organized October 5-6th at our favorite place Landgoed de Horst, Close to Utrecht, an hour from Amsterdam Airport. Workshop language is English but we like to adapt to different needs also regarding language. The workshop leaders are Anna Caroline from Germany, Doris from Netherlands and myself (Sweden)

Change is constant and more rapid than ever before. Conflict follows in its footprints. Conflict uses up individual and organizational energy and takes it away from productive work. Within the Genuine Contact™ Program we work with conflict from the perspective that underneath all diversity, humans have some things in common, some universal needs and understandings.

Have a look at our full invitation

Läs mer om denna aktivitet!

18-20 okt Träning Medskapande Ledarskap

Pris: kr900.00

Datum: 18 oktober 2017

Vad kan bli möjligt när vi tillsammans utforskar arbetssätt och bygger broar för ett öppet och rättvist samhälle?
Välkommen på en träning i att vara värd för medskapande processer i komplexa samhällsutmaningar 18–20 oktober 2017 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Subventionerat pris och möjlighet för organisationer som inte kan betala hela kostnaden, att få delta till rabatterat pris.

Mer info och anmälan

Läs mer om denna aktivitet!

26 okt. Erfa-utbyte Open Space på distans!

Betalning på plats

Datum: 26 oktober 2017

Vi fortsätter traditionen att varje halvår bjuda på ett kostnadsfritt tillfälle att inspirera varandra - vi som vill lära mer om att arbeta med Open Space-metoden!

Mötet genomförs på distans, eftermiddagen den 26 oktober, så du behöver inte resa den här gången. Boka gärna in dagen redan nu!

Mer info och anmälan

Läs mer om denna aktivitet!

Lediga platser: 50

14-18 nov. GC Train the Trainer

Betalning på plats

Datum: 14 november 2017

(English follows) Den 14-18 november 2017 erbjuder vi auktorisationskursen Genuine Contact Train the Trainer. Vill du komma med i ett internationellt nätverk av trainers som arbetar för "fred och harmoni i världen" genom att frigöra kraft i människor och organisationer? Genom att delta i Train the trainer skaffar du dig auktorisation att utbilda andra i alla delar av The Genuine Contact Program.

Läs mer om utbildningen, kvalifikationskraven och anmälan. Vi erbjuder olika möjligheter att ta de delar du behöver för att delta i Train the Trainer, under 2017. Om du vill göra en mer långsiktig planering så erbjuder vi en Trainers utbildning även den 2-6 april 2019.

Hör av dig till Thomas om du har frågor nu!

Train the Trainer liksom många av våra kurser genomförs i Amsterdam. Dit flyger du enkelt och billigt. Biljetter finns idag (1/12-16) för 1275 SEK, boka tidigt lönar sig. Vi bokar normalt via Travelstart.

November 14-18 we offer the Genuine Contact Train the Trainer. Would you like to join an international network of trainers working for "peace and harmony in the world" through releasing power in people and organizations? This training gives you authorization to teach all of the modules of the Genuine Contact Program.

Read more about the training and the qualification requirements. We offer various opportunities to take the parts you need to participate in the authorization course, during 2017. If you want to make a more long term plan, our next  trainers training is in April 2-6, 2019.

Get in touch with Thomas, Anna Caroline or Doris if you have ANY questions now!

Train the Trainer and many of our other trainings are organized in Amsterdam. Direct flights from Sweden are available today (1/12-16) for 1275 SEK, booking early pays off. We usually book via Travelstart.

Läs mer om denna aktivitet!