Välkommen till bloggen på Open Space Consulting!

Här delar vi med oss av sånt som är på gång i och kring vårt verksamhets- och intresseområde...

Hur kan vi tillsammans finna lösningar på dagens stora utmaningar?

Känner du/ni er pressade av snabba förändringar, omgivningens förväntningar och krav? Är komplexiteten svårgreppbar? Är det många omkring er som har synpunkter och åsikter?

Dags att bygga broar och att hitta konkreta lösningar genom medskapande?

Nu kör vi!
Kontakta Thomas för mer info! 

 

 

Att arbeta konstruktivt med komplexa samhällsfrågor – ett spännande exempel!

Idag genomförde vi vårt uppföljningsmöte efter workshopen i februari. Om vi vill veta om det blivit några effekter så måste vi fråga. Dessutom borgar uppföljningen för att det blir mer än ”en kul dag”. 

Workshopen var en del i en långsiktig satsning initierad av Världsklass Örnsköldsvik – att bygga kapacitet för att öka användandet av medskapande arbetsformer som ett sätt att navigera i förändring. I workshopen i februari arbetade vi för en fördjupad förståelse för varför, när och hur vi kan arbeta med medskapande processer. Det mötet avslutades med en praktisk planering av fyra olika projekt.

Idag började vi med en återblick på mötet i februari, och delande av erfarenheter från projekten och annat som hänt sedan dess – Storytelling style. Efter att vi skördat resultaten av den fasen öppnades utrymme för deltagarna att arbeta med ovanstående tema i ett mini-open space (3 tim inkl lunch).

Några av effekterna (direkta o indirekta) är att fler konstruktiva möten genomförs med allmänheten. Kommunledningen har en genuin förståelse och tro på att medskapande utvecklingsprocesser ger resultat. Kapacitet att leda dylika processer har stärkts ytterligare i kommunen. Dessutom utvecklas verksamheterna bättre med involvering och medskapande från omgivningen.

En kan fråga sig vad värdet av ovanstående identifierade effekter är. Kanske effektivare medborgarservice, sparade kostnader, ökad tillit mellan parterna, färre ”tappade sugar”… vad nu allt detta kan vara värt?

Nåväl, mötet fortsatte med den utforskande framåtsyftande delen (i Open Space format) – nya frågor upptäcktes, några lösningar formulerades och flera initiativ togs för att gå vidare på inslagen väg. Avslutningscirkeln inger hopp om en inspirerande och spännande väg vidare.

Örnsköldsvik – You Rock!

Makalös höst på gång – kapacitetsbygge!

Den här stubben trodde kanske inte den hade så mycket att bidra med…men visst har den?! Den får symbolisera den inneboende potentialen vi har som människor, organisationer, ja i samhället. Det finns så många förmågor, kunskaper och så mycket inspiration – vi behöver bara komma på hur vi ska locka fram dem.

Nästa vecka reser jag till Nederländerna för att facilitera (underlätta) fyra dagars lärande kring Genuine Contact Organisationen – en fördjupning för de som arbetat länge med Open Space-metoden och vill utforska sätt att implementera förhållningssättet/strukturerna/kraften i vardagen. Flera av kursdeltagarna kommer att vara med på vår Train the trainer kurs i november.

Därefter till Norge för en internkurs i Whole Person Process Facilitation – en konsultorganisation vill bygga kapacitet mha en metod som öppnar upp för potentialen såväl externt i arbete med kunder som internt i egna organisationen.

I höst finns flera möjligheter såväl att lära att arbeta med Open Space-metoden som Tvärkulturell Konfliktlösning, båda i Amsterdam. På hemma plan finns möjlighet att vara med på vårt årliga Nordiska OpenSpaceOnOpenSpace, på Öland! Vi har även ett erfa-utbyte om att arbeta med Open Space-metoden, på distans igen i höst. Jag är dessutom med som arrangör av Träning i Medskapande Ledarskap.

Som sagt, en makalös tid av kapacitetsbygge, något av det viktigaste jag kan bidra med!

Hör av dig om du vill prata med mig om vad som kan vara ett steg för dig!
Nu kör vi!

18-20 okt Träning Medskapande Ledarskap

Startdatum: 18 oktober 2017
Slutdatum: 20 oktober 2017

Vad kan bli möjligt när vi tillsammans utforskar arbetssätt och bygger broar för ett öppet och rättvist samhälle?
Välkommen på en träning i att vara värd för medskapande processer i komplexa samhällsutmaningar 18–20 oktober 2017 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Subventionerat pris och möjlighet för organisationer som inte kan betala hela kostnaden, att få delta till rabatterat pris.

Mer info och anmälan

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

26 okt. Erfa-utbyte Open Space på distans!

Datum: 26 oktober 2017

Vi fortsätter traditionen att varje halvår bjuda på ett kostnadsfritt tillfälle att inspirera varandra – vi som vill lära mer om att arbeta med Open Space-metoden!

Mötet genomförs på distans, eftermiddagen den 26 oktober, så du behöver inte resa den här gången. Boka gärna in dagen redan nu!

Mer info och anmälan

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

Pusselbit för ökat välmående, kraft o effekt!

(English follows) I början av maj utforskar vi hur vi kan utveckla våra organisationer genom ökad hälsa o balans. Vi använder flera enkla och kraftfulla verktyg för att utforska olika aspekter. Medicinhjulet/The Medicine Wheel Tool© ger perspektiv för att säkra att fundamenten är på plats. Är syftet klart, hur fungerar ledarskapet, är visionen attraktiv, hur är arbetsgemenskapen och hur organiserar vi oss för bästa resultat? Det är några av frågorna vi jobbar med den 7-9 maj då Doris, Anna Caroline och jag leder en viktig workshop i passande miljö på västkusten. Det är några dagar kvar av boka-tidigt-rabatten. Läs mer!

In early May we explore how we can develop our organizations by increased Health and Balance. We use simple and powerful tools to look at different aspects. The Medicine Wheel Tool© shows us important perspectives to secure our foundations. Is the purpose clear, how does leadership work, is the vision attractive, how is the working community doing and how do we manage to achieve great results? These are some of the questions we work with on May 7-9 when Doris, Anna Caroline and myself facilitate an important workshop in a suitable environment on the Swedish westcoast. A few days left for early-bird. Read more!

Vilka fördelar kan en organisation få, av att investera i hälsa och balans?

Vad tror Du om betydelsen av hälsa o balans i organisationen?
Vägen till hälsa och balans utforskar vi tillsammans på söndag em/kväll den 7 maj. Då får du kunskaper, inspiration och praktiska verktyg att börja resan. Väljer du att gå vidare på fördjupningen den 8-9 maj så gör du din organisationsdiagnos och en plan för att återskapa/utveckla hälsan o balansen i din organisation.

Vi stannar upp, vi reflekterar, vi månar om vårt välmående medans vi lär tillsammans. Vi lever som vi lär och uppnår resultat utöver det förväntade… som alltid!

Vid havet på svenska västkusten, i harmonisk miljö på Pensionat Strandkullen.
För mer information och anmälan besök vår hemsida
(alt klistra in länk: http://openspaceconsulting.com/open-space-consulting-aktiviteter

Kom med! Skapa en frisk organisation där vi mår bra och når resultat!

(English follows)
Förändring är vår enda konstant. Komplexiteten ökar och vi behöver hitta arbetsformer som bjuder in allas medskapande för att behålla kraften och nå resultat.

I början av maj erbjuder vi en unik möjlighet att lära, utforska och skapa grunden till hur du kan skapa en organisation i hälsa och i balans. Kunskaper som du direkt kan omsätta i praktiken!

Vi börjar på söndag eftermiddag, med en introduktionskurs – då utforskar vi perspektiv och frågor som är viktiga för att inleda resan. De följande två dagarna fördjupar vi oss genom att lära mer om de enkla och verkningsfulla verktyg och perspektiv som vi använder inom Genuine Contact™.

Du upplever några dagar av goda samtal, varierande arbetsformer, tid för reflektion, god mat i vacker miljö och samvaro med spännande människor från olika håll i Sverige och Europa. Vi lever som vi lär!

Jag leder kurserna tillsammans med mina eminenta vänner och kollegor Doris (USA/Nederländerna) och Anna Caroline (Tyskland).

Vi har tänkt att kursspråket är engelska men vi älskar utmaningar av olika behov av språk och annat, så vi skapar tillsammans bästa lärandet.

Välkommen att läsa mer och anmäla dig! OBS Boka-tidigt-rabatt före 31 mars (10%)

Change is the only constant. Complexity is increasing and we need ways to work that invites everyone to co-create in order to keep the energy and reach results.

Early in May we invite to a unique opportunity to learn, explore and create the foundation to an organization in health and balance. Knowledge you can use immediately!

We start Sunday afternoon, with an introductory course – we explore perspectives and questions important to start the journey. The following two days we dive deeper and learn more about the simple and efficient tools and perspectives that we use within Genuine Contact™.

You will experience days of great conversations, a variety of ways to work together, time for reflection, great food in lovely surroundings and being together with exciting people from all over Sweden and Europé. We walk our talk!

I will lead and facilitate the trainings together with my great friends and collegues Doris (USA/Netherlands) and Anna Caroline (Germany).

Our plan is to use English as a working language but we love the challenge from different needs regarding language and other. Let’s create the best learning together.

Welcome to read more and register! Note, early-bird before March 31st (10%).

Arbeta konstruktivt med komplexa samhällsfrågor – det går!

Hur möter vi medborgargrupper i ett konstruktivt samtal om komplexa samhällsfrågor? Ja, det ska vi utforska tillsammans här i Örnsköldsvik imorgon. 

Det blir lite input men mest gemensamt utforskande genom metoder som bjuder in gruppens kunskaper och erfarenheter. Under eftermiddagen planerar deltagarna egna projekt…så ser planen ut iallafall. 

Vi lever som vi lär. Vi har förberett väl och följer upp med gruppen innan sommaren. 

Längtar till imorn!

 

 

 

”A container” for different types of meetings

A couple of reasons why I have used Whole Person Process Facilitation (WPPF) for hundreds of meetings is that it creates a container inviting genuine contact amongst the participants, for all kinds of meetings. Secondly, that it produces sustainable results!

I have used WPPF to facilitate meetings with groups for decision making, trainings, and workshops of all kinds. A couple of weeks ago I facilitated a NGO to reach a crucial decision about its future. There were different views on some of the foundations of the topic at hand and some tension in the room. Some people came to the meeting more or less determined to stop the proposal from becoming a decision.

The 5toFold decision making process was conducted in a WPPF container so we started with inviting each person to ”show up and be present” in the circle and to focus on our common purpose. After having listened to each person there was a consensus decision made but with some strong concerns that were expressed and noted down. They are now taken into account in the process to implement the decision.

Februay 15-17 we are offering a WPPF training, to share this powerful method. So, join us in Amsterdam. CLICK HERE for more info

Note for people who already had a genuine Contact workshop. We always offer  refreshers at self-cost if you had this particular training earlier! Let us know if you are interested.